دونفره، دسته ثابت درطرفین، پایه کروم، فوم سرد

طول سراسری صندلی : 56 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 130 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 44.5 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117