یک نفره، تشک کف و پشت مجزا

طول سراسری صندلی : 94 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 90 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 46 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115