یک نفره، تشک کف متصل

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

پارچه های اسپورت

113112115114

طول سراسری صندلی : 81 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 73.5 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 45.5 سانتی‌متر

وزن : –