یک نفره، تشک کف متصل

طول سراسری صندلی : 81 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 73.5 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 45.5 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115