فریم فلزی با پوشش کروم – شیشه سکوریت

طول : –
عرض : –
ارتفاع : –

وزن : –