دسته کروم با روکش انتگرال، مکانیزم قفلدار

طول سراسری صندلی : 68 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 59 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 43.5 تا 53.5 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117