دسته کروم با روکش انتگرال، مکانیزم قفل دار

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

پارچه های اسپورت

113112111110117116115114

طول سراسری صندلی : 68
عرض کفی با دسته : 59
ارتفاع نشیمن : 43.5 تا 53.5

وزن : –