دسته کروم با روکش انتگرال، مکانیزم قفل دار

طول سراسری صندلی : 68
عرض کفی با دسته : 59
ارتفاع نشیمن : 43.5 تا 53.5

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117