دسته کروم با روکش انتگرال، فریم فلزی با فوم سرد، مکانیزم قفل دار

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

طول : –
عرض : –
ارتفاع : –

وزن : –