دسته آلومینیوم، فریم فلزی با فوم سرد، مکانیزم قفل دار

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117

طول سراسری صندلی : 76 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 62 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 43.5 تا 53.5 سانتی‌متر

وزن : 20.35 کیلوگرم