دسته تنظیمی با روکش انتگرال، فریم فلزی

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

پارچه های اسپورت

117116

طول سراسری صندلی : 60.5 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 64.5 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 43.5 تا 53.5 سانتی‌متر

وزن : –