کلاف چوبی، دسته چوبی و پایه چوبی

در نمونه پایه آلومینیومی:
کلاف چوبی، دسته چوبی و پایه آلومینیوم

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

M470

طول سراسری صندلی : 75 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 68 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 48.5 تا 58.5 سانتی‌متر

وزن : –

M470N

طول سراسری صندلی : 75 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 59 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 48.5 تا 58.5 سانتی‌متر

وزن : 23.3 کیلوگرم