صفحه دیسکی با جای پا، جک 27 کروم، فریم فلزی با فوم سرد

طول سراسری صندلی : 45.5 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 33 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 55.5 تا 80.5 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117