صفحه دیسکی با جای پا، جک 27 کروم، فریم فلزی با فوم سرد

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

پارچه های اسپورت

113112115114

طول سراسری صندلی : 45.5 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 33 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 55.5 تا 80.5 سانتی‌متر

وزن : –