دسته کروم با روکش انتگرال

طول سراسری صندلی : 70 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 59 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 43.5 تا 53.6 سانتی‌متر

وزن : 17.2 کیلوگرم

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117