دسته آلومینیوم، فریم فلزی با فوم سرد

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

طول سراسری صندلی : 71.5 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 62 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 45.5 تا 57.5 سانتی‌متر

وزن : –