دسته کروم با روکش انتگرال

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

پارچه های اسپورت

113112111110117116115114

طول سراسری صندلی : 63 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 61.5 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 43 تا 55 سانتی‌متر

وزن : –