دسته کروم با روکش انتگرال

طول سراسری صندلی : 63 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 61.5 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 43 تا 55 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117