کلاف چوبی، دسته چوبی و پایه چوبی

در نمونه پایه آلومینیومی:
کلاف چوبی، دسته چوبی و پایه آلومینیوم

طول سراسری صندلی : 75 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 68 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 48.5 تا 58.5 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117