فریم فلزی با پوششش رنگ پودری، دسته ثابت با روکش انتگرال

چرم اختصاصی

218217216201

چرم

204203202200208207206205212211210209215214213

پارچه های اسپورت

113112111110117116115114

طول : –
عرض : –
ارتفاع : –

وزن : –