فریم فلزی با پوششش رنگ پودری، دسته ثابت با روکش انتگرال

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117