فریم فلزی با پوشش رنگ پودری

طول سراسری صندلی : 85 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 52.2 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 49 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117