تلفن تماس

خدمات پس از فروش
026-33360058

تلفن کـارخـانـه
026-33360056-7

فـکـس
026-33360059

آدرس

استان البرز، کرج، جاده قزلحصار، بعد از پل راه‌آهن خیابان نعمتی پلاک 7