دسته در دو حالت ثابت و تنظیمی کروم با روکش انتگرال ، فوم کفی سرد ، فریم پشت کروم

طول سراسری صندلی : 58.5 سانتی‌متر
عرض کفی با دسته : 62.5 سانتی‌متر
ارتفاع نشیمن : 44.5 تا 56.5 سانتی‌متر

وزن : –

چرم

پارچه‌های اسپورت

110111112113
114115

پارچه‌های توری

117