بنام خداوند بخشنده مهربان

طراحی مناسب و دلنشین با توجه به اصول زیبایی شناختی و ارگونومی عوامل اصلی ارتقاء کیفیت زندگی کاری هستند. صندلی اداری یکی از اجزای اساسی در محل کار است و انتخاب یک محصول مناسب تاثیر مستقیم برسلامتی کاربر و آرامش فضای کاری دارد. راینو با ارائه انواع صندلی های اداری در راستای ارتقای کیفیت زندگی کاری گام برمی‌دارد.

خط مشی

این شرکت فعالیت تولیدی خود را از سال 1391 بطور رسمی آغاز نموده و برند راینو نوین را تحت شماره 258293 در اداره ثبت مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسانده است.

این مجموعه از توانمندی های لازم جهت ارتقاء سطح علمی،فنی، مدیریتی و راهبردی در میان کارکنان خود برخوردار بوده و در این راستا ماموریت و ارزش های سازمانی و اهداف خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

ماموریت این مجموعه تولید و تامین محصولات با کیفیت و متنوع، منطبق بر اصول ارگونومی و استانداردهای مربوطه با رویکرد نیروی انسانی متخصص، جلب رضایت و وفاداری مشتریان می باشد.

همچنین شرکت راینونوین اهداف ذیل را در دستور کار خود باور دارد:

  • مسئولیت پذیری در برابر سلامت مشتریان
  • تعهد به قانون مداری و پاسخگویی به مشتریان
  • بهبود مستمر کیفیت
  • توجه بیش از پیش در محیط کار به فرهنگ صداقت در رفتار و گفتار، همچنین راستگویی در رابطه با ذینفعان
  • حفظ سلامتی و کرامت انسانی کارکنان
  • افزایش ظرفیت تولید و دستیابی به سهم بیشتر بازار
  • دستیابی به توان رقابت پذیری در سطح شرکت های بزرگ از طریق درک و براورده سازی نیازها و انتظارات مشتریان مبنی بر استانداردهای ملی محصول
  • توانمندسازی نیروی انسانی با افزایش دانش و انگیزه آنان

مدیریت سازمان با تعهد به این خط مشی از اعضاء محترم خانواده بزرگ شرکت راینو نوین انتظار دارد با درک کامل، آن را در تمامی کارهای خویش بکار گیرند و از هیچ تلاشی دریغ نفرمایند.

گواهینامه‌ها و استانداردها

شرکت راینو نوین موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده است. بموجب این پروانه، اجازه داده میشود، این شرکت از علامت استاندارد ایران، برای فرآورده های صندلی اداری با نام تجاری راینو نوین، استفاده نماید.